Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøorganisationen

Den nuværende arbejdsmiljøorganisation for perioden 1. marts 2018 til 28. februar 2021 består af følgende niveauer:

  • Hovedarbejdsmiljøudvalget på Aarhus Universitet (HAMU)
  • Fakultetsarbejdsmiljøudvalg på Health (FAMU/AAMU)
  • Lokalt arbejdsmiljøudvalg på Institut for Klinisk Medicin (LAMU/AMG)

Se medlemmer, referater mm. for LAMU på Institut for Klinisk Medicin.


Arbejdspladsvurdering (APV)

Der blev afholdt fysisk og psykisk APV i 2019.
Sammen med APV-følgegruppen har LSU og LAMU ved Institut for Klinisk Medicin udarbejdet handleplaner for 9 områder:

Der bliver løbende fulgt op på planerne.

Læs mere om APV på Health og AU.

APV følgegruppe

Tina Bach Aaen, daglig arbejdsmiljøleder (formand)
Annette Jørgensen, AL, LAMU
Birgitte Schlemmer, LSU
Trine Werenberg Mikkelsen, AMR, LAMU
Cecilie Siggard Jørgensen, observatør, LAMU  

Beredskab

På hjemmesiden om beredskab findes information om det samlede beredskab på AU. Siden indeholder relevant information, herunder instrukser, om alarmering, brand, ulykke, amokhandlinger, evakuering og it-nedbrud mm.

Læs mere på au.dk/beredskab

Besøg fra Arbejdstilsynet

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg, vil de gerne afholde et møde med en ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant, som optimalt begge er en del af arbejdsmiljøorganisationen. Derefter vil de gå rundt på afdelingen med repræsentanterne og spørge ind til de ting, der er relevante for dem. De vil også tale med medarbejdere.

Se mere om tilsynsbesøg på Når Arbejdstilsynet kommer på besøg (au.dk), hvor du også finder denne vejledning.     

Graviditetspolitik på Health

På Health er der defineret en graviditetspolitik for at sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø for gravide.

Graviditetspolitik på Health

Rådgivning om arbejdsmiljø

Har I brug for rådgivning om klassificering og mærkning af farlige stoffer, biosikring, arbejde med kræftfremkaldende stoffer, Atex APV, mm., kan I kontakte Healths Kemikaliekonsulent.

Har I brug for rådgivning om forsendelse af farlig gods, herunder biologisk stof på tøris på fly eller et IATA kursus, kan I kontakte Sikkerhedsrådgiverenheden.

Har I brug for rådgivning eller hjælp til konkrete problemer vedrørende fysisk arbejdsmiljø; f.eks. ergonomi eller indeklima, kan I kontakte en af de autoriserede rådgivere som AU har indgået samarbejdsaftale med.

I skal som enhed (afdeling eller center) selv afholde alle udgifter til brug af en rådgiver. I kan læse mere om AU’s samarbejdspartnere vedrørende arbejdsmiljørådgivning.

I også velkomne til at kontakt HE’s arbejdsmiljøfaglige kontaktperson (Martin Keis Kristensen, mkk@au.dk, tlf. 9350 8557) for en afklaring af jeres behov for evt. ekstern rådgivning.

Risikovurdering

Guide til risikovurdering (overordnet guide og ramme for risikovurdering på AU)

Skema til risikovurdering på HE (anvendes efter behov)

Kemisk risikovurdering, se også Kiros

Stress

Fakultetets arbejdsmiljøudvalg (FAMU) har udviklet to foldere om stresshåndtering og værktøjer dertil: Forebyggelse og håndtering af stress på Health

AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø har i samarbejde med Ph.d.-skolen på Health udarbejdet en hjemmeside om forebyggelse og håndtering af stress blandt ph.d.-studerende: Preventing and managing stress


Se også: AU HR info om stress

Vaccinationer

Fakultetets arbejdsmiljøudvalg (FAMU) har udarbejdet retningslinjer for vaccinationer for ansatte på Health vedr. Hepatitis A, Hepatitis B og Tetanus (stivkrampe).

Retningslinjer for vaccination for ansatte på Health