Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøorganisationen

Den nuværende arbejdsmiljøorganisation for perioden 1. marts 2021 til 29. februar 2024 består af følgende niveauer:

 • Hovedarbejdsmiljøudvalget på Aarhus Universitet (HAMU)
 • Fakultetsarbejdsmiljøudvalg på Health (FAMU/AAMU)
 • Lokalt arbejdsmiljøudvalg på Institut for Klinisk Medicin (LAMU/AMG)

Se medlemmer, referater mm. for LAMU på Institut for Klinisk Medicin.


Arbejdspladsvurdering (APV)

APV afholdes på AU hvert tredje år.

APV 2022

APV-undersøgelsen blev gennemført i perioden 28. februar - 11. marts 2022.

APV’en indeholder spørgsmål til både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Den psykiske del af spørgeskemaet er anonym.

Læs mere om APV på Health og AU.  

Medlemmer af IKM APV-følgegruppe:

Jørgen Frøkiær
Malene Hvid
Per Højgaard Christensen
Ellen Hollands Steffensen
Tina Bach Aaen

APV-handleplaner 2022

Institut for Klinisk Medicin har udarbejdet APV-handleplaner for:

 • Arbejdspladshensyn og-adfærd
 • Ergonomi på kontorpladser
 • Informationsflow
 • MUS
 • Forbedring af trivsel ved en bedre balance mellem opgaver og tid og mindre stress
 • Social tryghed mhp forebyggelse af krænkende adfærd

APV-handleplanerne findes på APV-portalen (klik på det røde felt til højre).

Beredskab

På hjemmesiden om beredskab findes information om det samlede beredskab på AU. Siden indeholder relevant information, herunder instrukser, om alarmering, brand, ulykke, amokhandlinger, evakuering og it-nedbrud mm.

Læs mere på au.dk/beredskab

Besøg fra Arbejdstilsynet

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg, vil de gerne afholde et møde med en ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant, som optimalt begge er en del af arbejdsmiljøorganisationen. Derefter vil de gå rundt på afdelingen med repræsentanterne og spørge ind til de ting, der er relevante for dem. De vil også tale med medarbejdere.

Se mere om tilsynsbesøg på Når Arbejdstilsynet kommer på besøg (au.dk), hvor du også finder denne vejledning.     

Førstehjælpskursus (Hjerte-Lunge-Redning)

Institut for Klinisk Medicin (IKM) tilbyder AU-ansatte på IKM uden regionsansættelse et førstehjælpskursus (Hjerte-Lunge-Redning) for at give AU-ansatte samme tilbud som ikke-sundhedsfaglige AUH-ansatte.
Kurset vil give dig indsigt i gældende retningslinjer og vil blive efterfulgt af færdighedstræning og feedback.

Kurset vil bestå af:

 1. Teoretisk gennemgang af den basale hjertestop-algoritme for voksne og børn med fokus på konstatering, alarmering, og håndtering af hjertestop.
 2. Demonstration af håndgreb og brug af Automatisk Ekstern Defibrillator (AED).
 3. Færdighedstræning af de enkelte håndgreb, brug af AED og sikker defibrillering.
  Der trænes miniscenarier, hvor enkeltdelene sættes i sammenhæng. Evaluering af hver enkelt deltagers præstation.

Den teoretiske del formidles som auditorie undervisning og varer ca. 45 min. Derefter bliver kursisterne opdelt i 2 hold og får 45 min. færdighedstræning med tilhørende feedback.

I foråret 2024 udbyder IKM følgende kurser:

Torsdag d. 23. maj kl. 8-10
Kurset afholdes i lokale J115-139, indg. J, J110

Torsdag d. 30. maj kl. 8-10
Kurset afholdes i lokale J115-139, indg. J, J110

Onsdag d. 19. juni kl. 12.30-14.30
Kurset afholdes i lokale J115-137, Indg. J, J110

Bindende tilmelding sker via Conference Manager:
Tilmelding til d. 23. maj: 
https://events.au.dk/hjerte-lunge-redningd23maj2024
Tilmelding til d. 30. maj: https://events.au.dk/hjertelunge-redningd30maj2024
Tilmelding til d. 19. juni: https://events.au.dk/hjerte-lunge-redningd19juni2024

Gentagelse af kurset må tidligst ske 3 år efter.

GMO laboratorier

Alt arbejde med GMO organismer skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen består af:

 • en projektanmeldelse, der skal fornys hvert 5. år
 • en rumtilladelse (klassifikation som klasse 1 lab), der som udgangspunkt ikke er tidsbegrænset

Hvis der allerede er en rumtilladelse, skal der kun søges en projektanmeldelse.

Projekthaveren skal efterfølgende arkivere diverse tilladelser, så de kan fremvises, hvis Arbejdstilsynet skulle ønske at de dem ved tilsynsbesøg.

Bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø

Skemaer til anmeldelse af genteknologi

Kontaktpersoner vedr. GMO-laboratorier:

Beatrice Tscherning-Olesen, beatrice@clin.au.dk
Per Højgaard Christensen, phc@clin.au.dk

Graviditetspolitik på Health

På Health er der defineret en graviditetspolitik for at sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø for gravide.

Graviditetspolitik på Health

Rådgivning om arbejdsmiljø

Har I brug for rådgivning om klassificering og mærkning af farlige stoffer, biosikring, arbejde med kræftfremkaldende stoffer, Atex APV, mm., kan I kontakte Healths Kemikaliekonsulent.

Har I brug for rådgivning om forsendelse af farlig gods, herunder biologisk stof på tøris på fly eller et IATA kursus, kan I kontakte Sikkerhedsrådgiverenheden.

Har I brug for rådgivning eller hjælp til konkrete problemer vedrørende fysisk arbejdsmiljø; f.eks. ergonomi eller indeklima, kan I kontakte en af de autoriserede rådgivere som AU har indgået samarbejdsaftale med.

I skal som enhed (afdeling eller center) selv afholde alle udgifter til brug af en rådgiver. I kan læse mere om AU’s samarbejdspartnere vedrørende arbejdsmiljørådgivning.

I også velkomne til at kontakt HE’s arbejdsmiljøfaglige kontaktperson Christoffer Madsen Raben, cra@au.dk,  tlf. 3018 3166 for en afklaring af jeres behov for evt. ekstern rådgivning.

Risikovurdering, herunder kemisk risikovurdering

Guide til risikovurdering (overordnet guide og ramme for risikovurdering på AU)

Skema til risikovurdering på HE (anvendes efter behov)

Kemisk risikovurdering, se også Kiros

Stress

Forebyg og håndter stress - for ledere, medarbejdere og AMO på AU indeholder information om forebyggelse og håndtering af stress inkl. en stress-test og forskellige værktøjer. 

Graduate School of Health giver ph.d.-studerende og vejledere information til forebyggelse og håndtering af stress på hjemmesiden Preventing and managing stress.

Vaccinationer

Fakultetets arbejdsmiljøudvalg (FAMU) har udarbejdet retningslinjer for vaccinationer for ansatte på Health vedr. Hepatitis A, Hepatitis B og Tetanus (stivkrampe).

Retningslinjer for vaccination for ansatte på Health