Undervisning

Institut for Klinisk Medicin er engageret i flere uddannelser ved Aarhus Universitet. Lang størstedelen udgøres af kandidatuddannelsen i medicin, hvor instituttet har det primære ansvar for at sikre rammerne for undervisningen. Uddannelsen lægger blandt andet vægt på, at de studerende i høj grad deltager i arbejdet på hospitalsafdelingerne. Derudover lægges der vægt på, at flere hospitaler er inddraget i undervisningen, sådan at også forskere ved regionshospitalerne underviser de medicinstuderende.

Instituttet er desuden hovedudbyder af kurser på kandidatuddannelsen i Molekylær medicin og kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab. Herudover bidrager instituttet til en række undervisningselementer inden for uddannelserne:  

Bacheloruddannelsen i medicin hvor instituttet står for kurserne: Læge-patientkommunikation og tidlig klinik (2. semester) Sundhedspsykologi (4. semester) Patologi (6. semester).

Kandidatuddannelsen i Biomedicinsk teknik/Biomedicinsk teknologi, hvor instituttet står for flere af kurserne.

Kandidatuddannelsen i Molekylær ernæring & fødevareteknologi, hvor instituttet står for kurserne: Special ernæring og Videregående molekylær ernæring.

Vejledninger

Værd at vide

  • Ophavsret - når du i undervisningen bruger materiale fra andre eller materiale med data om patienter, skal du være opmærksom på ophavsretten.
  • WAYF (Where Are Your From)

Faciliteter når du skal undervise

Hospitalerne er forpligtet til at stille de nødvendige undervisningslokaler til rådighed. Herunder også rammer for færdighedstræning med tidssvarende udstyr samt teknisk service. Udstyr i færdighedslaboratorier (f.eks. fantomer og andet simulationsudstyr) stilles til rådighed af Aarhus Universitet.

Det kan aftales nærmere, at udstyr kan anvendes både i den prægraduate undervisning og af hospitalets ansatte.