Ph.d. og forskningsår

Ph.d.-forløb

Indskrivning og ansættelse

Her kan du finde oplysninger og hjælp i forhold til ph.d.-forløb forankret ved Institut for Klinisk Medicin.

Sagsgangsbeskrivelse              Huskeliste og links              Terminologiliste

Alle skemaer til brug for indskrivning/ansættelse af en ph.d.-studerende findes på ph.d.-skolens side - for at få dem underskrevet af instituttet sendes de som indscannede filer til: Anne Mette Øeby, amo@clin.au.dk 

FP: ClinFO

De forskningsårs- og ph.d.-studerende på Institut for Klinisk Medicin er tilknyttet Forskeruddannelsesprogrammet: ClinFO. Ud over Klinisk Medicins studerende rummer FP’et også studerende med hovedvejledere fra Odontologi og Retsmedicin. FP’et består af en pt 3 FP-ledere, et rådgivningspanel samt et forbehandlerpanel.

FP’et er ansvarlig for at udbyde ph.d.-kurser, ligesom det er FP-ledernes opgave at behandle ansøgninger om optagelse og stipendier/ph.d-tilskud til ph.d.-uddannelsen og forskningsåret.

Besøg ClinFO's hjemmeside og læs mere om programmet.

Arbejds- og opholdstilladelse

Vær opmærksom på at arbejds- og opholdstilladelse for ph.d.-studerende altid skal søges via ph.d.-skolen. Det gælder for alle udenlandske ph.d.-studerende, uanset deres ansættelsesforhold i øvrigt.

Ph.d.-skolen kan kontaktes ved spørgsmål om arbejds- og opholdstilladelser: graduateschoolhealth@au.dk.

Ph.d.-kurser

Undervisning på ph.d.-kurser

Forskeruddannelsesprogram ClinFO udbyder ph.d.-kurser gennem ph.d.-skolen. ClinFO udbetaler ikke honorar til ph.d.-studerende for undervisning på ph.d.-kurser, uanset den ph.d.-studerendes instituttilknytning og ansættelsesforhold. Ligeledes aflønnes fuldtidsansatte på Institut for Klinisk Medicin ikke yderligere for undervisning på ph.d.-kurser.

Se vores oversigt over udbetaling af honorar for undervisning på ph.d.-kursus.

Oplysningsskema for undervisere på ph.d.-kurser under ClinFO

Information form for non-Danish teachers on PhD courses by ClinFO

Nyt ph.d.-kursus?

Hvis du har et forslag til et nyt ph.d.-kursus, skal nedenstående skema indsendes til ph.d.-skolen, sammen med den øvrige information, som angivet på ph.d.-skolens hjemmeside.

Budgetskema for ph.d.-kursus under ClinFO.

Forskningsår

Indskrivning og aflønning

Her kan du finde oplysninger og hjælp i forhold til forskningsår forankret ved Institut for Klinisk Medicin.

Vær opmærksom på at et forskningsår først kan igangsættes efter godkendt ansøgning til ph.d.-skolen i deres 2 årlige runder.

Sagsgangsbeskrivelse          Huskeliste og links

Alle skemaer til brug for indskrivning af en forskningsårsstuderende findes på ph.d.-skolens side hjemmeside - for at få dem underskrevet af instituttet sendes de som indscannede filer til: Anne Mette Øeby, amo@clin.au.dk