Personaleforhold

Barsel

I forbindelse med barselsorlov, adoption eller lignende, skal du være opmærksom på, at der findes forskellige retningslinjer og skemaer afhængigt af de specifikke omstændigheder.

Husk at udfylde relevante skemaer i god tid.

Kurser

Aarhus Universitet udbyder løbende kurser, som måske har relevans for dig. Hvis ikke der udbydes kurser, som passer til dit ønske om kompetenceudvikling, kan du kontakte HR om dine ønsker.

Midler til kompetenceudvikling


IKMs kompetenceudviklingspulje for teknisk administrativt personale

Alle TAP’er ansat ved IKM kan søge om midler ved IKMs kompetenceudviklingspulje

MUS

MUS - medarbejderudviklingssamtale - er din mulighed for at have en årlig samtale med din nærmeste leder om din arbejdssituation og dine karrieremæssige planer, fx:

  • forventningsafstemning i forhold til opgaver
  • faglige og karrieremæssige mål
  • kompetenceudvikling
  • samarbejdsrelationer
  • trivsel

For ph.d.-studerende gælder det, at MUS-emnerne forventes afdækket i forbindelse med løbende møder med hovedvejleder.

Persondataredaktør - Medarbejderstamkortet

Login 

Hvis du skal ændre en medarbejders oplysninger, skal dette ske i Medarbejderstamkortet via mit.au.dk 

Rolle som persondataredaktør

For at få rollen som persondataredaktør, skal du henvende dig til institutsekretariatet.

Vejledninger

Find vejledninger, FAQ samt kontaktoplysninger til support.

Senior

Hos HR kan du finde information om Aarhus Universitets ordninger i tilknytning til seniorområdet.

Ansættelser

Værd at vide

Hvad koster én - HE Økonomis oversigt over ressourcekostpriser for AU-ansatte findes under "Oplysninger til brug ved ansøgninger".

Enhedsnumre - indtast værdien for IKM, 2400, herefter kan alle underenheder ses nedenfor.

Tillidsrepræsentant - TR