Kommunikation og planlægning af events

Kommunikation

Forskningsformidling/presse

Skal du offentliggøre et forskningsresultat, bekendtgøre modtagelse af en bevilling eller lignende, kan du kontakte instituttets kommunikationspartner ved Health Kommunikation, Line Rønn.

Når du skal arrangere et møde, forsvar e.lign.

Auditorier og mødefaciliteter

Booking af auditorier foregår decentralt. 
AU's hjemmeside kan du se hvor mange auditorier AU råder over, hvor mange personer der er plads til, samt hvem du skal kontakte hvis du ønsker at booke et auditorium.

Du kan forespørge om ledighed og booke forskellige auditorier eller undervisningslokaler via studieplan.bss@au.dk. Der er forinden mulighed for at tjekke om et auditorium er ledigt via BSS Timeplanerne. Vælg forårs- eller efterårssemestret, dernæst 'Lokaler' i menuen til venstre.

Du har også mulighed for at booke lokaler via Health samt lokaler i Victor Albeck bygningen (VAB).

Aarhus Universitet råder desuden over lokaler i Studenterhusfondens konferencecenter, på Moesgaard Museum MOMU samt på kursusejendommen Sandbjerg Gods.


Skal du booke et mødelokale eller et auditorium i hospitalsregi, skal dette foregå i ProNestor via Region Midts hjemmeside.
Dette kræver dog er Regions-ID/adgang til Citrix.

Forplejning

Studenterhusfonden kan hjælpe både med lokaler og forplejning når du skal afholde mindre eller større arrangementer.

Forplejning kan også bestilles hos Matematisk Kantine.

Forplejning i hospitalsregi bestilles i ProNestor eller MasterCater via Region Midts hjemmeside.

Tiltrædelsesforelæsning

IKM har udarbejdet et overblik over fremgangsmåde ved professortiltrædelser.

Videokonferencer

AU råder over udstyr af høj kvalitet til videokonferencer. Udstyret er velegnet til transmission af forelæsninger, ph.d.-forsvar, mødeafholdelse samt andre aktiviteter.

Kommunikationspartner, HE

Værd at vide