Koordinationsudvalget for Hospitaler og Universitet nedsatte i 2014 en arbejdsgruppe, hvis overordnede formål var, at vurdere behovet for tilpasninger i tilrettelæggelse af klinikundervisningen samt foreslå metoder hertil.

Som led i dette arbejde blev der af arbejdsgruppen efterspurgt et konkret produkt i form af et idékatalog indeholdende konkrete beskrivelser, anbefalinger og ideer.

Dette med en intention om at højne kvaliteten af den undervisning, der gives til de studerende på klinikforløbene på de forskellige afdelinger.

Anbefalinger og idéer til et vellykket klinikforløb

Idékataloget består af to dele: anbefalinger og idéer til undervisningstilrettelæggelse.

Arbejdsgruppen har samlet en række anbefalinger for at sikre et godt klinikforløb. De nævnte forhold er grundlæggende forudsætninger og gælder alle afdelinger uanset diversiteten mellem afdelingerne.

Institut for Klinisk Medicin har samlet en række konkrete eksempler på undervisningstilrettelæggelser, der har vist sig succesfulde i praksis. Idékataloget er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der løbende kan tilføjes nye beskrivelser af undervisnings-tilrettelæggelse.