Forskerstøtte

CTU - Clinical Trial Unit

CTU er en vifte af forskellige tiltag, som alle bidrager til at bygge bro og øge samarbejdet mellem Aarhus Universitet, Region Midt og industrien. 

  • Biostatistical Advisory Service (BIAS) yder rådgivning om statistiske forhold i forbindelse med klinisk forskning.
  • Alle kliniske studier, som kræver myndighedsgodkendelse, skal registreres via Clinicaltrials.gov. 
  • Rådgivning og praktisk hjælp til reel værdi- og prissætning af kliniske ydelser i forbindelse med budgetlægning.

Trial Nation koordinator

Serviceenheder

Forskningsdatabaser

REDCap er et system, som er udviklet specifikt til klinisk forskning. Det er muligt at registrere, gemme og håndtere data i dette system, således at gældende krav om datasikkerhed opfyldes. 

Research Manager er en database til håndtering af forskningsprojekter med biobank. Research Manager kan hjælpe til at holde styr på gyldige tilladelser, afslutte data og biobank ved projektophør og til samarbejde om biobankprøver og metoder ('research dating').