Økonomi

Projektøkonom

Hver afdeling har tilknyttet en projektøkonom, som er den person, du kan kontakte, hvis du fx skal oprette et nyt projekt.

Du kan finde en oversigt over projektøkonomer fordelt på afdelinger/enheder, under Institut for Klinisk Medicin - IKM afdelingsoversigt: Her.

Det er også denne person, du skal videresende dine fakturaer til i IndFak2 og dine afregninger i RejsUd.

Projektoprettelse

For hver ny bevilling skal du udfylde et skema til projektoprettelse og sende det til din projektøkonom sammen med ansøgning, bevillingsskrivelse og budget. 

Projektøkonomen indhenter underskrift hos instituttet og melder tilbage til dig, straks projektet er oprettet.


Om systemerne

AURAP

Du kan trække lister over saldi og posteringer i AURAP.

For at blive tilknyttet de projekter du arbejder med, skal du kontakte din projektøkonom.

Det er en fordel at vinge 'økonomi' og 'HE' af, for at filtrere i de mange rapporter.

Posteringsoversigter

DR 1-5: Vælg rapport R-00013.
Denne rapport er velegnet, når du skal se om en specifik udgift er bogført.

Saldooversigter

DR 1+2: Vælg rapport R-00009.

DR 4+5: Vælg rapport R-00012.
Rapporten giver et fint overblik, hvis du fx skal aflægge regnskab til en fond.

Obs! Vær opmærksom på, at lønudgifter først figurerer på rapporterne i midten af den måned, der følger måneden for udbetaling.
Ligeledes at OH kun bliver beregnet og bogført én gang om måneden, efter lønkørslerne.

IndFak2

For at betale/kontere fakturaer eller kreditnotaer, skal du have adgang til IndFak2.

Når du har udfyldt konteringen, varemodtager du ved at klikke på 'bekræft varemodtagelse'. Fakturaen/kreditnotaen sendes herved direkte til din projektøkonom.

IndFak2 fungerer bedst, hvis du anvender Internet Explorer.

Vejledninger

Log på


Brugeroprettelse