Honorering

Retningslinjer og timesedler

For de uddannelser og kurser der er forankret under Institut for Klinisk Medicin er der udarbejdet specifikke retningslinjer for hvorledes underviserne honoreres. Disse retningslinjer fremgår nedenfor og er inddelt i hovedoverskrifter alt efter hvilken uddannelse eller underkursus, der er tale om. Kursusansvarlige, tovholdere eller undervisere kan derfor ud fra nedenstående orientere sig om, hvordan honoreringen finder sted. Samtidig kan man under hver uddannelse finde de timesedler som anvendes, hvis man timehonoreres for sin undervisning.


Obs. er du fuld- eller deltidsansat ved Aarhus Universitet (såsom IKM), kan du ikke indsende timesedler. 

Du bedes indsende din timeseddel hurtigst muligt efter endt undervisning og i indeværende semester aht. regnskabet.


Bachelor medicin

Videnskabsteori, sundhedspsykologi og læge-patientkommunikation, 1. semester Bachelor     

Retningslinjer

Indberet undervisningstimer for F24 her

Hvis du mangler at indberette timer for et tidligere semester, kontakt da instituttet så du kan få tilsendt det rigtige link til indberetning af timer: timeseddel@clin.au.dk

Kandidatuddannelsen i Medicin

Retningslinjer for delelementerne:

  • Kommunikation
  • Etik, lov m.v.
  • Tværfaglig Stuegang
  • Videnskabelig Præsentationsteknik
  • Leadership in medicine
  • Kvalitetsudvikling og patientsikkerhed
  • Seminar, døden - GOP
  • Karrierevejledning

Retningslinjer for øvrig undervisning på kandidatuddannelsen i medicin

Indberet undervisningstimer for F24 her 

Hvis du mangler at indberette timer for et tidligere semester, kontakt da instituttet så du kan få tilsendt det rigtige link til indberetning af timer: timeseddel@clin.au.dk

Valgfag 2. semester

Retningslinjer

Indberet undervisningstimer for F24 her

Hvis du mangler at indberette timer for et tidligere semester, kontakt da instituttet så du kan få tilsendt det rigtige link til indberetning af timer: timeseddel@clin.au.dk

Summer school

Retningslinjer

Indberet undervisningstimer for S24 her

Hvis du mangler at indberette timer for et tidligere semester, kontakt da instituttet så du kan få tilsendt det rigtige link til indberetning af timer: timeseddel@clin.au.dk

Akutugen

Retningslinjer

Indberet undervisningstimer for F24 her

Hvis du mangler at indberette timer for et tidligere semester, kontakt da instituttet så du kan få tilsendt det rigtige link til indberetning af timer: timeseddel@clin.au.dk

Færdighedstræning

Retningslinjer

Retningslinjer for HLR-AED og instruktørkursus

Indberet undervisningstimer for F24 her

Hvis du mangler at indberette timer for et tidligere semester, kontakt da instituttet så du kan få tilsendt det rigtige link til indberetning af timer: timeseddel@clin.au.dk

Kandidatuddannelsen i Molekylær Medicin

Retningslinjer

Indberet undervisningstimer for F24 her

Hvis du mangler at indberette timer for et tidligere semester, kontakt da instituttet så du kan få tilsendt det rigtige link til indberetning af timer: timeseddel@clin.au.dk

OSCE-eksamen

 

Retningslinjer

Indberet timer for F24 her: medhjælpere, eksaminatorer og figuranter (skuespillere)

Hvis du mangler at indberette timer for et tidligere semester, kontakt da instituttet så du kan få tilsendt det rigtige link til indberetning af timer: timeseddel@clin.au.dk 

Optometri og synsvidenskab

Retningslinjer

Indberet undervisningstimer for F24 her

Hvis du mangler at indberette timer for et tidligere semester, kontakt da instituttet så du kan få tilsendt det rigtige link til indberetning af timer: timeseddel@clin.au.dk

Special ernæring og molekylær ernæring

Retningslinjer

Indberet undervisningstimer for F24 her

Hvis du mangler at indberette timer for et tidligere semester, kontakt da instituttet så du kan få tilsendt det rigtige link til indberetning af timer: timeseddel@clin.au.dk

Kandidatuddannelsen i Biomedicinsk teknik

Retningslinjer

Indberet undervisningstimer for F24 her

Hvis du mangler at indberette timer for et tidligere semester, kontakt da instituttet så du kan få tilsendt det rigtige link til indberetning af timer: timeseddel@clin.au.dk

E-moderator

Indberet undervisningstimer for F24 her

Hvis du mangler at indberette timer for et tidligere semester, kontakt da instituttet så du kan få tilsendt det rigtige link til indberetning af timer: timeseddel@clin.au.dk