Fokusgruppemøder om forskningskultur

Forskningsmiljøerne ved Institut for Klinisk Medicin (IKM) arbejder med forskningskultur i løbet af efteråret 2024 og skal senest 1. november afvikle to møder om kulturen i fagmiljøet.

Mødeleder er ved begge møder en yngre IKM-ansat forsker, som lærestolsprofessor/forskningsleder udpeger.

Første møde

Første møde er et 2-timers fokusgruppemøde for enhedens yngre forskere (videnskabelige assistenter, postdocs, adjunkter), ph.d.-, speciale- og medicinstuderende og også gerne hospitalsansatte forskningskolleger. Kolleger fra og med lektor deltager ikke. Tag afsæt i mødematerialet og diskuter, hvor der er plads til forbedringer hos jer.

Andet møde

Andet møde er et opfølgende 1-times møde, hvor jeres IKM-ansatte forskningsleder og seniorforskerne (lektorniveau og op) også deltager. Her fremlægger mødeleder det, der blev besluttet på fokusgruppemødet for de yngre forskere, hvorefter medarbejdere og ledelse i fællesskab vælger den indsats, I skal arbejde med hos jer de næste to år.

Hvorfor fokusgruppemøder om kultur?

Et godt forskningsmiljø er ikke blot kendetegnet ved præstation på højt niveau, men også ved at alle medarbejdere oplever, at de bidrager, hører til og blive taget alvorligt – mødt og inkluderet – uanset alder, faglighed, køn, nationalitet, religion, handicaps etc.

Det kræver en vedholdende og målrettet indsats at skabe arbejdsmiljøer, som er reelt inkluderende, som fremmer forskellige typer talenter, og som modvirker bevidst og ubevidst forskelsbehandling.

Man kan have mange grunde til at arbejde med forskningskultur, trivsel og inklusion. Et hyppigt fremført synspunkt er, at forskellighed gør stærk – at diversitet og mangfoldighed er et middel til at øge effektiviteten og forskningskvaliteten. På Institut for Klinisk Medicin ønsker vi dog også, at arbejdet for en bedre forskningskultur udspringer af ønsket om ordentlighed og retfærdighed som værdier i sig selv.

Fokusgruppemøderne er besluttet og udviklet som et fleksibelt arbejdsredskab af institutledelsen og den udvidede lederkreds, dvs. alle kliniske lærestolsprofessorer, forskningsledere, centerledere og akademiske koordinatorer. Initiativet bakkes op af hospitalsledelsen på AUH.

Find henvisninger til mere information og litteratur om emnet.

Vil du vide mere om forskningskultur?

Kontaktpersoner

Ellen Margrethe Hauge

Viceinstitutleder for forskning, Klinisk lærestolsprofessor