IKM's ansøgnings review panel

Hjælp til større ansøgninger


Hvad er IKM's ansøgnings review panel?

Institut for Klinisk Medicin vil gerne medvirke til en høj kvalitet i de store ansøgninger der indsendes til forskellige fonde, såvel nationale som internationale. Instituttet har derfor formet et videnskabeligt rådgivende panel bestående af seniore professorer fra fakultetet, der alle har stor erfaring i udarbejdelse og vurdering af større forskningsprojekter. Medlemmerne af panelet har alle haft betydelig succes med større ansøgninger herhjemme og i udlandet, herunder EU-bevillinger, og de har alle medvirket som bedømmere i talrige fonde både herhjemme og i udlandet.

Hvem kan få hjælp?

Alle videnskabelige medarbejdere med ansættelse ved Institut for Klinisk Medicin kan få hjælp af ansøgnings review panelet - lige fra Ph.d.-studerende til professorer. De eneste krav ud over ansættelse ved instituttet er:

 • At den påtænkte ansøgning, der ønskes hjælp til, er på 4 mio. kr. eller mere
 • Såfremt der er flere forskningsgrupper involveret i ansøgningen skal PI være ansat ved Institut for Klinisk Medicin

Hvad kan man få hjælp til?

Du kan få hjælp og sparring af ansøngning review panelet uanset hvor du er i en ansøgningsproces - fx ideudvikling til en ansøgning, feedback på et endeligt udkast til en fondsansøgning eller forberedelse til et interview med en fond. Det er anbefalelsesværdigt at række ud til panelet så tidligt som muligt i ansøgningsprocessen, men som minimum skal en henvendelse være 14 dage før ansøgningsfrist ved den påtænkte fond.
Hjælp og sparring fra panelet tilpasses din situation og dit behov, men i udgangspunktet kan du forvente både skriftlige inputs og en mundtlig tilbagemelding på et møde med relevante medlemmer af IKM's ansøgnings review panel.

Hvordan kontakter jeg IKM's ansøgnings review panel?

Panelet kan kontaktes via formand, Torben Falck Ørntoft.
Såfremt det er muligt, bedes du sende følgende omkring din projekt-ide ved din henvendelse (max 3 sider):

 • Beskrivelse af hvad du ønsker hjælp/sparring til
 • Hvilket opslag eller hvilken fond/institution påtænker du at ansøge
 • Baggrund for projektet
 • Projektets bærende idé og det narrativ, der skal følges i ansøgningen
 • Sammensætning af teamet bag projektet
 • Forventede Work packages og dimensionering af disse
 • Forventet udkomme
 • Tanker for videreførelse af projektets resultater
 • Budget i grove træk
 • CV for ansøger (som separat bilag)