Kursus i forskningsledelse

Kursus i forskningsledelse ved professor Torben F. Ørntoft

Om kursus i forskningsledelse

Målgrupper
Kurset henvender sig til nuværende og kommende forskningsledere. Hvis din gruppe vokser, eller du har udsigt til øgede bevillinger er det måske tid til at reflektere over hvordan du leder din forsknings gruppe? Er du allerede etableret som forskningsleder kan der måske være inspiration at hente til at optimere ledelsen og strukturen af gruppen eller grupperne? Er du post doc eller lektor og på vej imod videnskabelig selvstændighed kan du hente inspiration til din personlige strategi. Kurset henvender sig både til kliniske og basale forskere.

Kurset vi bestå af indlæg og solo- samt gruppearbejde.

Underviser
Professor Torben Ørntoft. Torben har erfaring fra 35 års virke som aktiv forsker hvor han dels forskede basalt i glycoconjugater dels mere klinisk i molekylære forandringer, herunder biomarkører, for kliniske cancer sygdomme. Torben skabte i 0-erne en af de største forskergrupper i Danmark (afdelingen MOMA), har været leder af EU konsortier og siddet i forskningsråd og videnskabelige udvalg, dels som medlem dels som formand. Som ledende overlæge har han desuden haft personale ansvar for en stor gruppe medarbejdere.
Torben har i 2023 udgivet bogen ” Håndbog i forskningsledelse” på FADLS forlag som eventuelt kan læses i forbindelse med kurset. Bogen er baseret på egne erfaringer samt interviews med 18 professorer i ind- og udland (findes også på engelsk).

Forskningsprojektet
Vi starter med en gennemgang af forsknings processen og tilblivelsen af et forsknings projekt samt dettes finansiering. Hvilke projekter skal man søsætte, hvilke opslag skal man undlade at reagere på, hvordan sammenstykkes projekterne med samarbejdspartnere. Hvilken strategi skal man anlægge i ansøgnings processen og hvordan skrives den gode ansøgning. Hvordan initieres og vedligeholdes internationalt samarbejde?

Oplæg af kursusleder 30 min.
Solo – og gruppe arbejde.  45 min
Opsamling 15 min.
Pause

Menneskene i gruppen
Her analyserer vi sammensætning af teamet baseret på menneske typer. Den optimerede ansættelsessamtale. Din personlige ledelses stil, din arbejdsmåde, og konfliktløsning. Hvordan fremmer man kreativitet og produktivitet i gruppen? Forskningslederens egen arbejdsmåde.

Oplæg af kursusleder 30 minutter
Solo- og gruppe arbejde 45 minutter
Opsamling 15 minutter
Pause

Organisering af forskningsgrupper
Hvordan struktureres arbejdet i den mindre forsker gruppe, hvilke møder afholdes, på hvilken måde og hvor ofte. Vejledning af medarbejdere og publicering af resultater. Organisationsformer for den større forsker gruppe(r), hierarkisk eller matrix organisering, og mulige samarbejdsformer imellem forskergrupper på samme afdeling eller institut.

Oplæg af kursusleder 30 min
Solo- og gruppe arbejde 45 min
Opsamling 15 min.

Afrunding og evaluering