Forskerstøtte

Én indgang

I 2013 blev videncenteret Én Indgang oprettet for at sikre en effektiv indgang for Industrien i forhold til kliniske forsøg. Dette initiativ er med til at bygge bro mellem instituttets forskere og industrien og fremme flere kliniske forsøg i Region Midtjylland.

Én indgang-koordinator

CTU - Clinical Trial Unit

CTU er en vifte af forskellige tiltag, som alle bidrager til at bygge bro og øge samarbejdet mellem Aarhus Universitet, Region Midt og industrien. 

  • Biostatistical Advisory Service (BIAS) yder rådgivning om statistiske forhold i forbindelse med klinisk forskning.
  • Alle kliniske studier, som kræver myndighedsgodkendelse, skal registreres via Clinicaltrials.gov. 
  • Rådgivning og praktisk hjælp til reel værdi- og prissætning af kliniske ydelser i forbindelse med budgetlægning.
  • Ved Klinisk Forsknings Afsnit (KFA) på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Aarhus Universitetshospital, NBG er der mulighed for at leje sengepladser til kliniske forsøg.

The Junior Researcher Development Programme

Programmet er for universitetets unge forskere - adjunkter, postdocs såvel som forskere ansat i et tenure track-forløb, og består af fire karrierespor samt tilhørende kursuskataloger, hvor unge forskere kan vælge netop dét spor, som passer dem og deres fremtidige karrierevej bedst.

Serviceenheder

Forskningsdatabaser

REDCap er et system, som er udviklet specifikt til klinisk forskning. Det er muligt at registrere, gemme og håndtere data i dette system, således at gældende krav om datasikkerhed opfyldes. 

Research Manager er en database til håndtering af forskningsprojekter med biobank. Research Manager kan hjælpe til at holde styr på gyldige tilladelser, afslutte data og biobank ved projektophør og til samarbejde om biobankprøver og metoder ('research dating').