Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøgrupper

Arbejdsmiljørepræsentanterne for de seks arbejdsmiljøgrupper er valgt for perioden 1. marts 2015-28. februar 2018.


Akutcentret AUH og Regionshospitalet Horsens (arbejdsmiljøleder: Jens Otto Lunde Jørgensen)

Arbejdsmiljørepræsentant: Mette Bjerre.


Hoved-Hjerte-centret AUH, Regionshospitalet Randers og enhed for Bioinformatik (arbejdsmiljøleder: Jens Christian Hedemann Sørensen)

Arbejdsmiljørepræsentanter: Brian Hansen, Christoffer Joseph Bailey, Helene M. Andersen, Kim Ryun Drasbek, Trine Werenberg Mikkelsen, Susanne Smith Christensen og (Ulla) Kristine Møller Liendgaard.


Mave-Barn-centret AUH, Hospitalsenheden Vest og Midt (arbejdsmiljøleder: Niels Uldbjerg)

Arbejdsmiljørepræsentant: Jane Hagelskjær Knudsen.


Kræft- og Inflammationscentret AUH (arbejdsmiljøleder: Peter Hokland)

Arbejdsmiljørepræsentanter: Annette Blak Rasmussen og Magnus Stougaard.


Psykiatrien (arbejdsmiljøleder: Per Hove Thomsen)

Arbejdsmiljørepræsentant: Maja Cosedis Strand.


Institut for Klinisk Medicin (IKM) (arbejdsmiljøleder for alle 3 grupper: Annette Jørgensen)

Kælder og sekretariat: Beatrice Tscherning Olesen.
Påskehøjgård: Per Højgaard Christensen.
GCP-enheden, færdighedslaboratoriet og Præhospitalet: Birgitte Schlemmer.


Arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

Tina Bach Aaen
Centeradministrator

Tlf.: +4578469955
E-mail:


Per Højgaard Christensen
Betjent

Tlf.: +4586230342
E-mail:


Peter Hokland
Koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Tlf.: +4578467582
E-mail:


Maja Cosedis Strand
Forskningssekretær, cand.ling.merc.

Tlf.: +4578471161
E-mail:


Jens Christian Hedemann Sørensen
Koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Tlf.: +4578463461
E-mail:


Beatrice Tscherning Olesen
Veterinærsygeplejerske

Tlf.: +4586230342
E-mail:

Referater fra møder i arbejdsmiljøudvalget

­

2017

18. september 2017

13. marts 2017


2016

22. november 2016

7. september 2016 (ordinært møde imellem LAMU og LSU)  

01. juni 2016 (ordinært møde imellem LAMU og LSU)

25. januar 2016


2015

14. september 2015

11. maj 2015

20. februar 2015


2014

18. november 2014 

15. september 2014

12. maj 2014

3. marts 2014

 

 

Psykisk APV 2016

LSU og LAMU har med hjælp fra hele arbejdsmiljøorganisationen udarbejdet en handlingsplan på baggrund af den psykiske APV. Arbejdsmiljøorganisationen vil i den kommende tid fortsætte arbejdet med at følge op på handlingsplanen.

Læs handlingsplanen - opdateret september 2017.

Siden vil blive løbende opdateret med information om processen, dagsordner og referater vil være at finde under Mødefora og referater.

Læs psykisk APV-rapporter Bemærk at man skal være på en AU computer (eller via VPN) for at læse rapporterne

Tidsplan for opfølgning på psykisk APV 2015-2016

 

 

10964 / i30