Tiltrædelsesforelæsning for professorer

Som ny-tiltrådt professor (både klinisk og ordinær) ved Institut for Klinisk Medicin, har du mulighed for at afholde en tiltrædelsesforelæsning med en efterfølgende reception. 
Der er flere elementer, du skal igennem, og forskellige instanser, du skal have kontakt til.

Professortiltrædelse ved ansættelse på 50% eller derover

1. Fastsættelse af dato
Repræsentant fra dekanat, Hospitalsledelse på AUH og Institutledelsen på IKM deltager. Du skal derfor koordinere dato med hhv. IKM, Hospitalsledelsen, din afdelingsledelse og dekanatet. 

Angående deltagelse af repræsentant for Institutledelsen ved IKM kontakter du/din sekretær:

Angående deltagelse af Hospitalsledelsen kontakter du/din sekretær:

Er du ansat som klinisk professor - kontakt da også sekretær for Afdelingsledelsen, AUH/Regionshospital angående deltagelse af Afdelingsledelse samt planlægning af reception.

Når ovenstående er på plads kontakter du/din sekretær Fakultetssekretariatet, HEALTH angående eventuel deltagelse af dekanat (dekan eller prodekan).

2. Lokalebooking
Du/din sekretær booker:

 • Auditorie til forelæsningen:
  Hvis du ønsker at benytte lokaler tilhørende AU, kan du finde en liste over auditorier her.
  Kontaktinformation vedr. booking finder du her.

   
 • Lokale og evt. forplejning til en efterfølgende reception - afdelingsledelsen er vært for arrangementet og afholder udgiften.
   

3. Invitation
Invitation udarbejdes og udsendes af Fakultetssekretariatet på HEALTH.

Du/din sekretær sender følgende til Fakultetssekretariatet, HEALTH:

 • Oplysning om tid, sted, foto, titel på dansk og engelsk

Dekanatet (i dennes fravær repræsentant fra Institutledelsen på IKM) byder velkommen ved tiltrædelsesforelæsningen.

Senest 4 uger før tiltrædelsesforelæsningen udsendes invitation fra:

 • Fakultetssekretariatet, HEALTH - til dem, der skal inviteres fra Aarhus Universitet
 • Afdelingsledelsen - til dem, der skal inviteres fra AUH/Regionshospitalet (herunder 1 repræsentant fra Hospitalsledelsen, der deltager som gæst), samt øvrige, der skal inviteres.

Professortiltrædelse ved ansættelse under 50%

1. Fastsættelse af dato
Repræsentant fra Institutledelsen deltager og byder velkommen. Evt. repræsentant for Hospitalsledelsen deltager også. Du skal derfor koordinere dato med hhv. IKM og Hospitalsledelsen/din afdelingsledelse.

Angående deltagelse af repræsentant fra  Institutledelsen ved IKM kontakter du/din sekretær:

Angående deltagelse af Hospitalsledelsen kontakter du/din sekretær:

Er du ansat som klinisk professor - kontakt da også sekretær for Afdelingsledelsen, AUH/Regionshospital angående deltagelse af Afdelingsledelse samt planlægning af reception.

2. Lokalebooking
Du/din sekretær booker:

 • Auditorie til forelæsningen:
  Hvis du ønsker at benytte lokaler tilhørende AU, kan du finde en liste over auditorier her.
  Kontaktinformation vedr. booking finder du her.
 • Lokale og evt. forplejning til en efterfølgende reception - afdelingsledelsen er vært for arrangementet og afholder udgiften.


3. Invitation
Invitation udarbejdes og udsendes af dig selv, din sekretær eller afdelingsledelsen. IKM sender også gerne invitationen rundt, så send den også gerne til Julie Harriet Pedersen.

Repræsentant fra Institutledelsen på IKM byder velkommen ved tiltrædelsesforelæsningen.
 

Kontakt

Julie Harriet Pedersen

Chefsekretær Institut for Klinisk Medicin - Sekretariatet, Institut for Klinisk Medicin