IKM Kompetenceudviklingspulje for TAP

Ansøgningsprocedure

Alle TAP’er ansat ved IKM kan søge om midler hos kompetenceudviklingspuljen ved IKM.

Kompetenceudviklingspuljen kan dække udgifter til forskellige aktiviteter og arrangementer, der vedrører et generelt kompetenceløft hos ansøgeren. Mere konkret kan puljen være med til at dække udgifterne til fx kurser, faglige møder af forskellig karakter og/eller konferencer.

Derudover vil man som ansøger også have mulighed for at ansøge om midler til at dække relevante udgifter i forbindelse med diverse kompetenceudviklingsaktiviteter, dette kunne fx være overnatning, konkrete deltagergebyrer og transportomkostninger. Der kan ligeledes søges om time-dagpenge eller afgiftsafregning efter gældende regler ved Institut for Klinisk Medicin. Husk at angive dette i ansøgningens budget. Læs mere om instituttets regler vedrørende time- og dagpenge og generelt om tjenesterejser.
Derudover er det væsentligt at nævne, at puljen udelukkende dækker omkostninger til den billigst mulige transportform. I forbindelse med overnatning har AU indgået aftaler vedrørende hotelovernatninger, som skal overholdes.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en ansøgning ved IKM’s kompetenceudviklingspulje ikke udelukker ansøgninger andre steder.

Kompetenceudviklingsmidlerne uddeles to gange årligt (2. runde dog kun, hvis puljens midler tillader det). Der er som udgangspunkt ansøgningsfrist den 31. januar og medio september.
Der sendes besked ud når der åbnes for ansøgninger senest 1 måned før ansøgningsfristen.

For at ansøge puljen skal følgende ansøgningsskema udfyldes og indsendes til kompetenceudvalgets mailadresse sammen med evt. bilag. Alle ansøgninger skal indeholde et udarbejdet budget. Efter ansøgningsfristen vil alle ansøgere modtage svar på deres ansøgning pr. mail. Ansøgere, der får tildelt midler, modtager yderligere praktisk information om anvendelse af midlerne. 


IKM's kompetenceudviklingspulje har tidligere dækket udgifter til:

 • Konferencer og kurser for laboranter og bioanalytikere
 • Engelskkursus
 • Kontorets koordinator, indretning af arbejdsdagen mm.
 • Kursus/konferencedeltagelse i udlandet - alene eller flere fra arbejdspladsen. 
 • Erfaringsudvekslingstur til f.eks. udenlandske universiteter/samarbejdspartnere (staff-exchange)
 • Kongresdeltagelse
 • Workshops
 • Temadag for medarbejdergrupper
 • Diverse kurser, f.eks.:
  - Excel, Word, Endnote, Office 365 mm.
  - Dataanalyse
  - Kommunikation
  - Forhandlingsteknik
  - Konflikthåndtering

​​​​​​

Kompetenceudvalget

Kompetenceudvalget består af fire medlemmer, som bredt repræsenterer TAP’erne på IKM.

 • Dorte Wilhardt Qualmann, laborant, B-forskning
 • Mie Gade Farsinsen, ledende bioanalytiker ved Molekylær Medicinsk Afdeling
 • Lone Hanberg Sørensen, centeradministrator, MR Forskningscentret
 • Maria Bøndergaard Røjkjær, sekretariatsleder, IKM

Kontakt

I tilfælde af spørgsmål er man altid meget velkommen til at kontakte udvalget pr. mail.