Ferie og Løn

Forhåndsregistrering af ferie

Fra og med 1. maj 2017 forhåndsregistrerer instituttet al optjent ferie med løn for alle medarbejdere i henhold til den varsling af ferie, som IKM praktiserer. Dette betyder i praksis, at alle medarbejdere fremover får varslet og forhåndsregistreret ferie og særlige feriedage på følgende datoer:

Ferie (registreres i september)

  • 2 dage imellem jul og nytår i uge 52
  • 3 dage op til påske (ugen vil variere)
  • 15 dage (3 uger) i ugerne 29, 30 og 31
  • 5 dage (1 uge) i uge 42 - registreres først i måneden inden.

Særlige feriedage (registreres i januar)

  • 5 dage (1 uge) i uge 7

På AU bruger vi fraværssystemet mitHR til registrering af ferie, sygefravær, barsel, m.m. I mitHR kan man desuden håndtere registrering i forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

Ønsker du at få registreret ferie på andre datoer end den forhåndsregistrerede, skal du blot tage kontakt til ferieregistratoren på din afdeling/enhed, som herefter kan ændre den registrerede ferie.

Det gælder fortsat, at al ferie skal afholdes i indeværende ferieår. Det er kun i ekstraordinære tilfælde og altid efter aftale med institutleder eller sekretariatsleder, at ubrugt ferie (i udgangspunktet maksimalt 1 uge) kan overføres til et nyt ferieår.

Feriehindring og fratrædelse

Instituttet opfordrer til, at mest mulig ferie afholdes i forbindelse med barsel og længerevarende sygdom, så vi undgår ophobning af store feriepukler. Det gælder dog naturligvis, at barsel og længerevarende sygdom er lovlige feriehindringer. Tag endelig kontakt til institutsekretariatet, hvis der opstår spørgsmål til tilrettelæggelsen og afviklingen af ferie i forbindelse med evt. feriehindring.  

Vær opmærksom på, at ubrugt ferie hverken overføres eller udbetales, med mindre der er tale om feriehindring som længerevarende sygdom eller barsel over 3 måneders varighed.

Hvis du fratræder før ferieårets udløb, vil der ske en individuel vurdering af, hvor meget ferie der kan udbetales til brug hos anden arbejdsgiver. 

Hvem registrerer min ferie?

Det vil typisk være afdelingens/enhedens forskningssekretær, som skal registrere fravær, herunder ferie. Hvis du er i tvivl om hvem det er på din afdeling, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål om ferie

Spørgsmål til løn

Du finder din lønbehandler på AU under team Health og School of Business and Social Sciences. Du kan sende en mail til teamet via den blå knap til højre.

Har du brug for at få oplysninger om dato for lønudbetaling, forskerbeskatning m.v., se mere under AU Løns side for medarbejdere.