Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Klinisk Medicin Forskerstøtte Bedre fondsansøgninger

Hjælp til bedre fondsansøgninger

Når I søger fonde, kan I som forskere få forskellige typer rådgivning. Erfaringen er, at jo mere sparring, man opsøger, jo større er sandsynligheden for at sende en god ansøgning. Institutledelsen har fastlagt nedenstående lokale retningslinjer: 

Større fonde

Ved ansøgninger til eksempelvis Danmarks Frie Forskningsfond, Novo Nordisk Fonden, Innovationsfonden, Lundbeckfonden og Veluxfonden anbefaler instituttet interne reviews. Kontakt specialets kliniske lærestolsprofessor ved ansøgninger på over 500.000 kroner, så I sammen kan aftale det videre forløb - herunder hvilke forskerkolleger, der kan sparre med jer. Vær opmærksomme på hjælpemulighederne i Forskningsstøtteenheden og læs mere i oversigten Planlæg jeres tid.

EU-fonde

Ved ansøgninger, som hører under FP7- og Horizon 2020-programmerne skal Forskningsstøtteenheden involveres i alle faser af ansøgningen. Det gælder både, når I selv tager initiativet, og hvis institutledelsen opfordrer jer til at søge.
Kontakt både Forskningsstøtteenheden og institutleder, før I går i gang med ansøgningen og vær tidligt ude, så det ikke er tidspres, der afskærer jer fra at søge. I de tilfælde hvor ansøger er koordinator, skal FSE kontaktes senest to måneder før ansøgningens deadline og meget gerne tidligere.

Se også

Særligt for ph.d.'er

Ph.d.-studerende og forskere under adjunkt- og postdoc-niveau skal bruge vejlederne til at kvalitetssikre forskningsansøgninger. Derudover opfordres I til at benytte jer af disse tilbud:

Hvis der undtagelsesvist er en ansøgning fra en ph.d.-studerende, som har større strategisk betydning for instituttet, kan institutlederen kontakte Forskningsstøtteenheden for en særaftale.


12190 / i30