Sprog

Memsource

Hvis oversættelse er en del af dit arbejde kan du via Sprogservice få gratis adgang til oversættelsesværktøjet Memsource.     

Sprogservice udbyder løbende kurser i programmet.

Mere om Memsource.

Kontaktperson

AU's egne opslagsværker

AU Dictionary kan du anvende, når du skal slå specifikke AU-termer op. 

AU Translate fungerer som google Translate, men henter fagspecifikke udtryk fra AU Dictionary. 

AU Style Guide. AU sprogservice har lavet en fremragende Style Guide, hvor du kan finde hjælp og tips til at skrive korrekt engelsk. AU Style Guide er let at overskue, da den er inddelt i emner, men der er også mulighed for at printe en fuld pdf-version.