Funktionsbeskrivelser

Den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) i den lægelige videreuddannelse består af ca. 50 postgraduate kliniske lektorer (PKL'er). Der er specialespecifikke PKL’er for hvert speciale og tværgående PKL’er, der varetager specifikke udviklingsopgaver. PUF ledes af den ledende lektor i postgraduat lægelig kompetenceudvikling ved Aarhus Universitet (AU) og sekretariatschefen for Videreuddannelsessekretariatet i Videreuddannelsesregion Nord (VUS).

PUF har overordnet rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle kvaliteten i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. Både Aalborg Universitet og Aarhus Universitet bidrager med forskningsbaseret lægefaglig viden og viden om pædagogisk udviklende aktiviteter, læringsmetoder, kompetencevurdering mm.

PKL’erne er indtil videre ansat ved Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Health, Aarhus Universitet.

Kontakt