Ansatte PKL'er

Specialespecifikke PKL'er


Akut Medicin - RM

Dea Kehler

Speciallæge, Overlæge i Akut medicin, Randers

Akut Medicin - RN

Marc Ludwig
Tlf.: 9764 2162
Mobil: 2016 7101
Mail: marc.ludwig@cesu.au.dk

Almen medicin - RM

Roar Maagaard
Praktiserende læge
Tlf.: 2033 3929
Mail: roar@raskmaagaard.dk

Almen Medicin - RM

Almen Medicin - RM

Søren Prins
Praktiserende læge
Tlf.: 8682 7611
Mobil: 2238 2230
Mail: soerenprins@gmail.com

Anæstesiologi

Arbejdsmedicin

Stillingen er i øjeblikket ikke besat.

Børne- og Ungdomspsykiatri

Peter Ramsing
Tlf.: 4010 7543
Mail: peterams@rm.dk

Dermatologi og Venerologi

Anne Braae Olesen
Afdelingslæge, ph.d.
Tlf.: 7846 1718
Mail: Annebraae@dadlnet.dk

Diagnostisk Radiologi

Arne Lücke
Mail: arneluck@rm.dk

Gynækologi og obstetrik

Inge Marie Møller-Skuldbøl
Tlf.: 3089 1826
Mail: Inge.marie.moeller@rm.dk

IM: Endokrinologi

Bjarke Johannessen Bruun
Speciallæge, Uddannelsesansvarlig overlæge.
Tlf: 7842 1624
Mail: bjabru@rm.dk

IM: Gastroenterologi og Hepatologi

Janne Ladefoged Fassov
Afdelingslæge, ph.d.
Tlf.: 
Mail: jannfass@rm.dk

IM: Geriatri

Stig Andersen
Overlæge
Mail: lasa@rn.dk

IM: Hæmatologi

Trine Silkjær 

Uddannelsesansvarlig overlæge, ph.d.
Tlf.: 2490 0045
Mail: trinsilk@rm.dk

IM: Infektionsmedicin

Hanne Arildsen
Titel kommer

Mail: hannaril@rm.dk

IM: Kardiologi

Dorte Guldbrand Nielsen
Reservelæge, ph.d.
Tlf.: 7845 2050
Mobil: 2092 0383
Mail: doteniel@rm.dk

IM: Lungesygdomme

Ulla Møller Weinreich
Uddannelsesansvarlig overlæge, ph.d.
Tlf.: 6092 7755
Mail: ulw@rn.dk

IM: Nefrologi

Dorte Jensen 
Overlæge
Tlf.: 7844 7064
Mail: dorte.jen@midt.rm.dk

IM: Reumatologi

Annette Schlemmer
Uddannelsesansvarlig overlæge, MLP
Tlf.: 9766 4054 
Mobil: 2629 7325
Mail: aneshl@rm.dk

Kæbekirurgi

Thomas Jensen
Forsknings- og uddannelsesansvarlig overtandlæge
Tlf.: 9766 2798
Mail: thomas.jensen@rn.dk

Karkirurgi

Kirurgi

Anders Husted Madsen
Overlæge
Tlf.: 7843 5300
Mobil: 2328 9211
Mail: andemads@rm.dk

Klinisk Biokemi

Tina Parkner
Overlæge, Klinisk lektor, Ph.d.
Mail: tina.parkner@auh.rm.dk

Klinisk Farmakologi

Torben Laursen
Uddannelsesansvarlig overlæge, dr. med., ph.d.
Tlf.: 8716 7689
Mail: tl@farm.au.dk

Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Camilla Molich Hoff

Afdelingslæge, UKYL, ph.d.

Mail: camilhof@rm.dk

Klinisk Genetik

Lone Sunde
Overlæge, ph.d.

Mobil: 4014 4364
Mail:l.sunde@rn.dk

Klinisk Immunologi

Thure Haunstrup
Specialeansvarlig overlæge
Tlf: 9766 5584
Mail: t.haunstrup@rn.dk

Klinisk Mikrobiologi

Marianne Kragh Thomsen
Uddannelsesansvarlig overlæge
Tlf.: 7845 5652
Mail: marthoms@rm.dk

Klinisk Onkologi

Neurokirurgi

Helga Angela Gulisano
Uddannelsesansvarlig overlæge
Tlf.: 4071 7171
Mail: heang@rn.dk

Neurologi

Erik Hvid Danielsen
Overlæge, dr. med., ph.d.
Tlf.:7846 3580 
Mail: erikdani@rm.dk

Oftalmologi

Chris Bath Søndergaard

Ortopædkirurgi

Svend Erik Østgaard
Specialeansvarlig overlæge, ph.d., HD
Tlf.: 9766 2558
Mobil: 2618 6604
Mail: sveo@rn.dk

Oto-rhino-laryngologi

Pædiatri

Thomas Balslev
Overlæge, MHPE, phd.
Tlf.: 7844 5434
Mobil: 2173 6904
Mail: thomas.balslev@midt.rm.dk

Patologisk anatomi og cytologi

Mikkel Eld
Overlæge, præ- og postgraduat klinisk lektor (Aalborg Universitetshospital)
Tlf.: 9766 5272
Mail: mikkel.eld@rn.dk

Plastikkirurgi

Psykiatri

Morten Kjølbye
Uddannelseskoordinerende overlæge
Mail: m.kjoelbye@rn.dk

Samfundsmedicin

Dorte Balle Rubak
Uddannelsesansvarlig overlæge, speciallæge, ekstern lektor
Mail: dorte.rubak@vest.rm.dk

Thoraxkirurgi

Hans-Henrik Kimose
Overlæge, ph.d., Klinisk lektor
Tlf: 2097 5310
Mail: hanskimose@rm.dk

Urologi

Nicolai Spjeldnæs
Uddannelsesansvarlig overlæge
Mail: nicspj@rm.dk


Tværgående PKL'er


Medicinsk pædagogik

Stillingen er i øjeblikket ikke besat
(Susanne Nøhr, der tidligere havde denne post, er nu ledende lektor og en del af PUF ledelsen)

Simulation og færdighedstræning - RM

Charlotte Paltved 
Overlæge, kontorchef, MHPE
Tlf.: 2159 2721
Mail: chpalt@rm.dk

Simulation og færdighedstræning - RN