• Idéer til undervisningstilrettelæggelse

Herunder følger en række konkrete eksempler på undervisningstilrettelæggelser, der har vist sig succesfulde i praksis. De gengivne idéer kommer fra forskellige afdelinger og er inddelt på baggrund af hovedelementerne i et klinikforløb: Stuegang, Ambulatorium, Vagtplan/vagtopgaver, Operationsgang, Simulation/færdighedstræning, Klinisk undervisning og Vejledning.

Man kan lade sig inspirere af Idékataloget i sin helhed eller man kan slå ned i præcis det forløb, man ønsker inspiration til.

Idékataloget er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der løbende kan tilføjes nye beskrivelser af undervisnings-tilrettelæggelse.