Postgraduate Kliniske Lektorer sikrer og udvikler kvaliteten i den
lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den Pædagogiske Udviklende Funktion (PUF) i den lægelige videreuddannelse blev etableret som en følge af anbefalingerne i Speciallægekommissionens betænkning i 2003. Den består i dag af et ledende lektorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling ved Aarhus Universitet og et korps af ca. 50 postgraduate kliniske lektorer ved Aarhus Universitet.

De postgraduate kliniske lektorers overordnede funktion er at sikre og udvikle kvaliteten i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Flemming Randsbæk

Ledende postgraduat klinisk lektor

Kontakt