LAS - tick@lab

Når man arbejder med forsøgsdyr ved HEALTH bestilles dyrene altid via styringsprogrammet LAS.AU.DK. Vi bruger programmet, fordi det giver den enkelte forsker overblik over de dyr der skal anvendes i forsøg. Endvidere sikrer LAS.AU.DK at den lovpligtige journalisering og ved årets udgang trækker systemet de data som skal afrapporteres til Dyreforsøgstilsynet. Målet er, at automatiseringen af journaliseringen og indberetningen så forskerne kan fokusere på selve studierne. Programmet rummer også funktioner til styring af omkostningerne i relation til forsøgsdyrene, samt logistiske funktioner som muliggør bestilling af transport af dyr enhederne imellem. Økonomien opdateres på daglig basis så man altid kan se hvordan økonomien i et givent projekt ser ud. Vi har valgt at implementere systemet så det bliver vores daglige arbejdsredskab i forbindelse med alt arbejde omkring dyrene. Derfor skal ALLE dyr registreres i systemet ved ankomst.

LAS blev for alvor implementeret som forsøgsdyrsplatform ved Institut for Klinisk Medicin 1. juni 2016, og da systemet er anderledes end det tidligere forsøgsdyrsprogram har vi samlet en række brugsvejledninger for nogle af de hyppigst anvendte funktioner i LAS.

Vejledninger

LAS blev for alvor implementeret som forsøgsdyrsplatform ved Institut for Klinisk Medicin 1. juni 2016, og da systemet er anderledes end det tidligere forsøgsdyrsprogram har vi samlet en række brugsvejledninger for nogle af de hyppigst anvendte funktioner i LAS.

I februar 2020 har LAS skiftet udseende - der er kommet et nyt interface: Skærmbilleder af det nye interface/Screen shots of the new interface  

Danske vejledninger

Anmod om dyr

Hvor meget skylder jeg?  

Book rum og udstyr

Afslut forsøg 

English guidelines for LAS

Request animal

How much do I owe?

End experiment