FAQ - Individuelt forløb

"For mange” studerende kontakter mig

Situation:

  • Vejlederen bliver kontaktet af 5 studerende, selvom hun kun har tegnet sig for 2 individuelle forløb.

Procedure:

  • Vejlederen bestemmer, hvem hun vil vejlede.
  • Vejlederen bestemmer selv metode for, hvem der skal have forløbet: 1) ”først til mølle princippet”, 2) deres CV, eller 3) interview.
  • Vejlederen bør tage beslutningen relativt hurtigt, da de studerende, der fravælges, jo skal finde et andet forløb.
  • Vejlederen lukker herefter forløbene ved at maile til individuelle-forloeb@au.dk

Hvordan foregår honorering af klinik- og forskningsforløbet?

Som baggrund for honoreringen hører, at der på hvert kliniksted/forskningsforløb skal leveres 10 vejledningstimer pr. studerende pr. semester. Det er ud fra dette grundlag at honoreringen gøres op:

  • På de afdelinger, hvor der er et overskud i omfanget af AU-ansatte undervisere i forhold til omfanget af undervisningsopgaver, vil der ikke ske yderligere honorering, idet det forventes at en eller flere af de allerede AU-ansatte, vil kunne udføre de opgaver, der følger med i forbindelse med et individuelt forløb.
  • For de afdelinger, hvor der enten ikke er AU-ansatte undervisere eller hvor bidrag til et individuelt forløb vil medføre et øget undervisningsomfang ift. allerede ansatte AU-undervisere, vil bidrag til det individuelle forløb udløse et eksternt lektorat, der vil blive honoreret med 10 timer pr. studerende pr. semester.

Vær opmærksom på at ovenstående som udgangspunkt gælder for efterårssemestret 2020. Fra og med 2021 vil IKM i forbindelse med opgørelse af lektorbemandingerne til de enkelte afdelinger indregne bidrag til de individuelle forløb, således at det tæller med i den pulje, der udløser eksterne eller kliniske lektorer.

Hvor mange timer går til vejledning?

Der er beregnet 10 timer til vejledning pr. forløb pr. studerende velvidende, at omfanget selvfølgelig kan variere. IKM er dog nødt til at have et udgangspunkt at gå ud fra ift. ressourceopgørelse mm.