Retningslinjer og lovgivning

Arbejdsdokument om lægmandsafsnittet i dyreforsøgsansøgningen

EU-Kommissionen har lavet et udkast til en vejledning i, hvordan man som ansøger skal tolke og udfylde felterne i dyreforsøgsansøgningens lægmandsbeskrivelse – se PDF-filen herunder.

EU-Kommissionen opfordrer alle dyreforsøgstilladelsesansøgere til at teste udkastet til vejledningen ift. dens anvendelighed, og om dens indhold er tilstrækkeligt.

I løbet af sommeren vil der blive udsendt et spørgeskema til dyreforsøgstilladelsesansøgere hvor de bedes svare på hvordan denne vejledning fungerer i praksis.

Baggrunden for vejledningen er EU’s nye krav til indberetning af dyreforsøg pr. 1. januar 2021. Alle medlemslande skal nu offentliggøre lægmandsbeskrivelser (non-technical project summaries) i det samme format i EU-Kommissionens online database.

PDF: Arbejdsdokument om lægmandsafsnittet i dyreforsøgsansøgningen.