Inspiration til bedre forskning

Inspiration til bedre forskningsresultater

På denne side kan du finde værktøjer og inspiration, der kan hjælpe til øget kvalitet i din forskning.

De 3 R'er inden for dyreforsøg


Det britiske 3R-center, National Centre for the Replacement, Refinement & Reduction of Animals in Research (NC3Rs) har gennem årene opbygget en omfattende vidensbank indenfor 3R i dyreforsøg i forhold til at reducere antallet af forsøgsdyr, forfine sine teknikker og erstatte dyr med andre ex vivo-teknikker.

Med inspiration fra NC3R blev Danmarks 3R-center oprettet 2013 med det formål at indsamle og videreformidle 3R-tiltag både nationalt og internationalt.
Centeret støtter desuden 3R-projekter i Danmark økonomisk.

Procedures with care

På websitet, Procedures With Care finder du en række best practice-eksempler inden for dyreforsøg (rotter og mus). Siden indeholder guidelines og tutorials.
Procedures With Care er udviklet af Newcastle University og NC3R (det nationale center for Replacement, Refinement og Reduction).