Import af gnavere

Import af mus og rotter til dyrestaldene Incuba og Skejby

Institut for Klinisk Medicin er godkendt som importør af mus og rotter fra Europa og 3. lande (udenfor EU). – Journalnummer: 2017-10-711-06560

Sundheden hos forsøgsmus- og rotter er meget velbeskrevet fordi sygdomme hos dyrene kan påvirke forskningsresultaterne uhensigtsmæssigt. Nogle bakterier og vira har stor indvirkning, mens andre har ingen, lille eller kun organspecifik påvirkning. Indavlsgraden og dyrets immunstatus spiller en rolle for modtageligheden over for smitte.

På HEALTH er vi gået sammen for at sikre en høj sundhedsstatus for vores forsøgsdyr. Vi følger FELASAs (Federation of European Laboratory Animal Science Associations) anbefaling for agens som ikke accepteres og har bygget en handlingsplan op omkring agens, som fremgår af listen, så vi ved hvad vi skal gøre i tilfælde af smitte. Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med dyrestalden i Skou-bygningen for at sikre synergi i mellem staldene ved HEALTH. Det er intentionen at samarbejdet skal sikre en gnidningsløs flytning af dyr fra avlsfaciliteten ved Institut for Biomedicin, og ud til HEALTH’s øvrige dyrestalde.

Gnaverstaldene under Incuba og ved Kirlab har høj sundhedsstatus som kontrolleres halvårligt ved at tage prøver fra mus og rotter opstaldet med det formål at blive smittet hvis der er agens i stalden. Det gøres ved at disse ”sentinel”-dyr tildeles lidt af den beskidte strøelse fra de andre dyr som er opstaldet. To gange årligt tages der prøver af sentineldyrene, og deres sundhedsstatus bliver brugt som laveste fællesnævner for staldenes overordnede status.

Dyr med lavere sundhedsstatus accepteres ikke ved import.

Procedure for import / flytning af gnavere

Ved ønske om import af gnavere til dyrestaldene Incuba og SKS tages kontakt til clin.vet@clin.au.dk hvor der kort redegøres for hvilken stamme man ønsker at indføre, og hvorfor. Derudover gælder:

  • For eksterne leverandører anføres kontaktoplysninger på den tilsynsførende dyrlæge. Vi indhenter selv de nødvendigt oplysninger. Hvis man har modtaget sundhedsstatus-dokumenter kan de sendes med for at lette arbejdsgangen.
  • For stalde ved HEALTH angives stalden og tilknyttede dyrepasser.
  • Er der tale om import fra 3. lande skal der laves en formel ansøgning om import. Den udfærdiger dyrlægerne ved IKM, og forskeren kontaktes i tvivlssituationer.
  • Økonomi i forbindelse med flytning af dyr aftales pr. flytning afhængigt af de udgifter som flytningen medfører.