Import af animalske biprodukter

Import af animalske biprodukter, som ikke er associeret med smittefarlige agens

Institut for Klinisk Medicin er godkendt som importør af animalske biprodukter af Fødevarestyrelsen - godkendelsesnummer: DK-123-oth-758273.

Ved animalske biprodukter forstås produkter af animalsk oprindelse, der ikke er bestemt til konsum, og som er omfattet af Biproduktforordningen.
Animalske biprodukter omfatter alt materiale af animalsk oprindelse som tilføres universitetet i ikke-færdigpakkede og ikke-kommercielt tilgængelige former, dvs. primært materiale fra ikke-kommercielle forskningslaboratorier, der ikke har til opgave at forhandle disse materialer.
Kommercielt tilgængelige produkter af animalsk oprindelse, som er normale produkter listet i prislister og produktkataloger er ikke omfattet af denne procedure.

Procedure for Import
Ved importer af prøver til Danmark kræves en række tilladelser fra Fødevarestyrelsen. Ved Institut for Klinisk Medicin administreres tilladelserne af instituttets dyrlæger.

Hvis du ønsker at importere animalske biprodukter sendes en mail med information om materialets mængde og karakter.

  • Dyreart
  • Type af materiale (væv, blod, osv.)
  • Form under transport (frossent, fikseret i formalin, indstøbt)
  • Mængde og forventet pakningsstørrelse

Informationen sendes til clin.vet@clin.au.dk, som vurderer, hvilke tilladelser der er nødvendige for at kunne importere materialet. Veterinærenheden indleder efterefter den videre proces med ansøgning om tilladelse.