Hvordan bremser vi knoglemarvkræft allerede ved forstadiet?

Vi har i dag ikke en behandling til personer med forstadier til knoglemarvkræften myelomatose. Postdoc Marta Diaz del Castillo fra Aarhus Universitet vil med en bevilling på godt 1 mio. kr. fra NEYE Fonden finde ud af, hvordan vi bremser udvikling af denne kræftform.

Marta Diaz del Castillo vil bl.a. anvende bevillingen til indkøb af to supercomputere og specialiseret software til avanceret billedanalyse af knoglemarvprøver. Foto: Københavns Universitet

Myelomatose er en uhelbredelig knoglemarvkræft, som rammer ca. 330 danskere om året. I dag er der ingen behandling for de patienter, som har forstadier til denne type kræft – deres tilstand bliver blot observeret. Postdoc Marta Diaz del Castillo fra Institut for Retsmedicin har fået godt 1 mio. kr. af NEYE fonden til at undersøge, hvordan vi forhindrer udviklingen af myelomatose allerede i forstadiet.

Marta Diaz del Castillo vil undersøge hvilke ændringer, der finder sted i sammensætningen af cellerne i knoglemarven, når myelomatose udvikler sig. Knoglebiopsier fra patienter i forskellige sygdomsstadier vil blive analyseret med hjælp fra supercomputere og machine learning. Dette skal give ny viden om terapeutiske mål. Håbet er, at forskerne på den baggrund kan udvikle en ny behandling, der bremser udvikling af kræft for patienter med forstadier til myelomatose.

Kontakt

Postdoc Marta Diaz del Castillo
Aarhus Universitet, Institut for Retsmedicin
Mobil: 71832607
Mail: marta@forens.au.dk