Har vi en arbejdsplads med lige muligheder for alle?

På Health har vi nu et kodeks for ligestilling, diversitet og inklusion. Det skal minde os om de værdier, vi står på, og den vision vi har for vores fælles arbejdsplads. For ligestilling og inklusion kommer ikke af sig selv.

"På dekanens bord" – en klumme i Inside Health

Kort efter et møde i Akademisk Råd, hvor vi bl.a. talte om medinddragelse, fik jeg en mail fra et af rådets medlemmer. Hun havde tænkt over vores drøftelser og foreslog, at jeg skrev direkte til medarbejderne på Health i fakultetets nyhedsbrev. På den måde kunne jeg informere om nogle af de initiativer, som aktuelt ligger på mit bord, så alle medarbejdere har mulighed for løbende at følge med i noget af dét, vi arbejder med på fakultetet.

Jeg synes, at det er en super god idé (tak for den!). Så det gør jeg fremover – én gang om måneden.

Måske har du lagt mærke til, at vi her på fakultetet har fået retningslinjer for inkluderende og kønsneutral kommunikation? Vi har også fokus på at bekæmpe sexisme, især på ph.d.-uddannelsen. Vi fortæller i artikler i Inside Health om meget forskellige karriereforløb for at vise de forskellige veje i et arbejdsliv. Vi arbejder med karriereudvikling, i første omgang med fokus på de yngre forskere. Vi gennemfører ’inclusion audits’, som undersøger, om institutlederne på Health giver forskere lige vilkår, eller om de ubevidst tildeler ét køn større kontorer eller flere ressourcer end et andet.

Fundamentet for dette er et kodeks for ligestilling, diversitet og inklusion, som nu er vedtaget i Healths ligestillingsudvalg og i fakultetsledelsen. Kodekset betyder, at vi – med disse helt konkrete initiativer – arbejder på at skabe et fakultet med lige muligheder for alle.

Men hvad indeholder sådan et kodeks egentlig, og hvad håber vi på at opnå med det?

Formålet er at arbejde aktivt for en kultur, hvor man ikke føler sig marginaliseret, selv om man måske er den eneste kvinde eller mand i gruppen, er meget yngre eller ældre end de andre, kommer med en anden faglighed eller har en anden kulturel baggrund. Målet er at skabe en arbejdsplads, hvor der ikke er større barrierer for nogle køn end for andre.

En arbejdsplads, hvor alle føler sig lige værdsat, er ikke kun et mere behageligt sted at være – det er også en mere attraktiv, produktiv og innovativ arbejdsplads.

Vores kodeks indeholder fem overordnede mål, som jeg vil give et par ord med på vejen her:

For mig handler det om at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle føler sig velkomne uanset deres baggrund. Hvis man føler sig værdsat, behøver man ikke at være tilbageholdende med at dele sine idéer eller bidrage fuldt ud. Forskning bliver først rigtig innovativ, når alle bidrager.

Ligestilling og diversitet er en kerneværdi på linje med forskningsfrihed. Det betyder, at vi skal arbejde bevidst for, at alle har lige muligheder og lige adgang til ressourcer.

En fri dialog er en hjørnesten i den akademiske kultur. Vi ønsker en åben debat, hvor forskellige synspunkter kan brydes, men altid med respekt. Vi kan ikke have en åben og fri forskningskultur uden at værne om og respektere andres synspunkter. 

Hver enkelt medarbejder og studerende skal have mulighed for at udvikle sit potentiale. I dette arbejde er samtalen om karriereudvikling også central, og det gælder både for yngre og seniore forskere. For alle medarbejdere handler det om den enkeltes faglige udfoldelsesmuligheder, og at vi i vores daglige arbejde sikrer, at alle stemmer bliver hørt.

For nogle vil mange af disse mål umiddelbart virke banale og selvindlysende. Der er også nogle, der vil mene, at det er overflødigt, måske endda latterligt, at formulere et kodeks for, hvordan vi omgås hinanden. For er et universitet ikke netop en arbejdsplads, hvor værdier som ytringsfrihed, åbenhed og mangfoldighed er i høj kurs?

Jo, heldigvis. Derfor har vi også et godt udgangspunkt.

Efter ferien bliver kodekset trykt i A4-størrelse og sendt til institutterne, men du kan også selv printe kodekset ud her på både dansk og engelsk hvis du allerede nu gerne vil sætte det op i kontorer, køkkener, kaffestuer, mødelokaler og labs.