Undervisning

Ved Institut for Klinisk Medicin

Institut for Klinisk Medicin er engageret i flere uddannelser ved Aarhus Universitet. Lang størstedelen udgøres af kandidatuddannelsen i medicin, hvor instituttet har det primære ansvar i at sikre rammerne for undervisningen. Uddannelsen lægger blandt andet vægt på, at de studerende i høj grad deltager i arbejdet på hospitals-afdelingerne. Derudover lægges der vægt på, at flere hospitaler er inddraget i undervisningen, sådan at også forskere ved regionshospitalerne underviser de medicinstuderende.

Instituttet er desuden involveret i kandidatuddannelsen i molekylær medicin og kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab. Herudover bidrager instituttet med til en række undervisningselementer indenfor uddannelserne:  

Bacheloruddannelsen i medicin hvor Instituttet står for kurserne i: Læge-patientkommunikation og tidlig klinik (2. semester) Sundhedspsykologi (4. semester) Patologi (6. semester).

Kandidatuddannelsen i biomedicinsk teknik og teknologi, hvor instituttet står for kurset: Introduktion til røntgen og nuklearmedicinske metoder

Kandidatuddannelsen i molekylær ernæring & fødevareteknologi, hvor instituttet står for kurserne i: Special ernæring og Videregående molekylær ernæring

Undervisere ved Institut for Klinisk Medicin

Instituttet benytter de mest kvalificerede undervisere. Langt størstedelen af underviserne er erfarne forskere, der kender til de nyeste teknikker inden for deres område, og som lektorbedømmes minimum hvert 5. år. 

Vejledninger:

Værd at vide

  • Ophavsret - når du i undervisningen bruger materiale fra andre eller materiale med data om patienter, skal du være opmærksom på ophavsretten.
  • WAYF (Where Are Your From)

Faciliteter når du skal undervise

Hospitalerne er forpligtet til at stille de nødvendige undervisningslokaler til rådighed. Herunder også rammer for færdighedstræning med tidssvarende udstyr samt teknisk service. Udstyr i færdighedslaboratorier (f.eks. fantomer og andet simulationsudstyr) stilles tll rådighed af Aarhus Universitet.

Det kan aftales nærmere, at udstyr kan anvendes både i den prægraduate undervisning og af hospitalets ansatte.

11093 / i30