Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Klinisk Medicin Organisation Mødefora og referater

Mødefora og referater

Lederforum

Sammensætning og mødeemner

Lederforum består af Institutlederen, der sammen med institutsekretariatslederen og de klinisk koordinerende lærestolsprofessorer udgør et ledelsesforum i universitetsregi på linje med det ledelsesforum, der udgøres af hospitalsledelsen sammen med centerledelserne.

I kredsen afholdes et 1½ times møde tre gange om måneden med dagsorden og referat.

På KKLP-møderne vendes forskellige problemstillinger med henblik på at skabe optimale rammer for forskningen og uddannelsen på universitetshospitalet.

Relevante diskussionspunkter kan f.eks. være forslag til fremtidig besættelse af professorstillinger – hvor mange lærestolsprofessorer, krav til portefølje for kliniske professorer, MSO-professorater, strategi for besættelse af vakante lærestolsprofessorater etc.

Lederforum sekretariatsbetjenes af Julie Harriet Pedersen, direkte: 78 45 90 01

Samarbejdsudvalg (LSU)

Medlemmer og sammensætning

Medlemmer og sammensætning for perioden 1. marts 2016 til 28. februar 2018:

Ledelsesrepræsentanter:

Kristjar Skajaa (formand)
Linda Ibsen
Jens Christian Hedemann Sørensen
Mie Farsinsen
Martin Carøe Lind

Suppleanter for ledelsesrepræsentanterne:
Jens Otto Lunde Jørgensen (suppleant for Jens Christian Hedemann Sørensen)
Dorthe Eggertsen (suppleant for Linda Ibsen og Mie Farsinsen)
Birgitte Kousholt (suppleant for Martin Lind)

Medarbejderrepræsentanter:
Maria Bøndergaard Røjkjær (djøf) (næstformand, pt. på barsel)
Helle Damkier (FAS)
Birgitte Olrik Schlemmer (DM)
Helle Lysdahl (DM) 
Hanne Mari Jørgensen (YL) 
Marit Nyholm (dbio) (delt næstformandskab under Marias barsel)
Dorte Wilhardt Qualmann (DLF, HK-laboranter) (delt næstformandskab under Marias barsel)
Lone Hanberg Sørensen (KS)
Kira Sonnichsen Graahede (3F-dyr) 

Suppleanter for medarbejderrepræsentanter:

Steffen Junker (DM)


LSU sekretariatsbetjenes af:
HR-partner Pia Lind Lunau Kristensen

Referater 2018

14. maj

8. februar

Referater 2017

14. december

1. november (ekstraordinært)

7. september

17. maj (ordinært LSU og LAMU møde)

20. februar

Referater 2016

2016:

5. december

7. september (ordinært LSU og LAMU møde)

23. august (ekstraordinært)

02. juni (ekstraordinært)

01. juni (ordinært LSU og LAMU møde)

04. maj (ekstraordinært)

19. april (ekstraordinært møde)

23. februar

Forretningsorden for LSU, (drøftet på mødet den 23. februar 2016)

Institutforum

Medlemmer og sammensætning

Institutforum bestå pr. 1. juli 2017 af følgende medlemmer:

Kristjar Skajaa (formand)
Peter Hokland
Jens Otto Lunde Jørgensen
Jens Christian Hedemann Sørensen
Per Hove Thomsen
Niels Uldbjerg
Linda Ibsen

Repræsentanter i gruppen VIP (Videnskabeligt personale): 
Rikke Nørregaard
Sussie Lausten
Christoffer Laustsen

Repræsentanter i gruppen TAP (Teknisk administrativt personale): 
Lene E. Nielsen

Repræsentanter i gruppen Ph.d.:
Gitte Vrelits Sørensen

I gruppen Prægraduate studerende:

Julie Jessen Hvidt
Christine Schmidt Andersen
Daniel Wæver

 

Institutforum sekretariatsbetjenes af: Julie Harriet Pedersen direkte: 7845 9001

Forretningsorden, opbygning og valgcirkulære

Forretningsorden

Sammensætning/opbygning (godkendt af dekan)

Regelsamling/forretningsorden

Valgcirkulære

Professor- og forskningssekretærer

10921 / i30