Kontakt

Sekretariatet

Christian Ravn Olesen
AC-fuldmægtig

Tlf.: +4578459006
E-mail:

Maria Bøndergaard Røjkjær
AC-fuldmægtig

Tlf.: +4578459004
E-mail:

Lise W. Licht
Studiesekretær

Tlf.: +4578459009
E-mail:

Anna Haurdahl
Sekretær

Tlf.: +4578459001
E-mail:

Julie Harriet Pedersen
Institutsekretær

Tlf.: +4593521789
E-mail:

Pernille Brink Csösz
AC-fuldmægtig

Tlf.: +4578459017
E-mail:

Emil Jensen
Specialkonsulent

Tlf.: +4578459003
E-mail:

Staben

Filippo Peder D'Andrea
Flyttekoordinator

Tlf.: +4578459016
E-mail:

Birgitte Saima Kousholt
Dyrlæge, ph.d.

Tlf.: +4578459011
E-mail:

Sidsel Lindberg Tefre
Afdelingskoordinator

Tlf.: +4578459051
E-mail:

Kamille Smidt Rasmussen
Lektor, FP-leder

Tlf.: +4593508407
E-mail:

Helene Nørrelund
Ph.d.-skoleleder, Én indgang koordinator

E-mail:

Ken Peter Kragsfeldt
Medicinsk illustrator

Tlf.: +4578459014
E-mail:

Anders Fick Thomsen
Dyrlæge

Tlf.: +4529674489
E-mail:

Louise Binow Kjær
Chefkonsulent, kursusleder for professionssporet

E-mail:

Anja P. Einholm
FP-koordinator

Tlf.: +4593508408
E-mail:

Jakob Hjort
Datamanager

Tlf.: +4578459016
E-mail:

Institutledelse

Linda Ibsen

Sekretariatsleder
M
H bygn. 2, INCUBA Skejby, 2.116
P +4578459002
P +4521341061

Viceinstitutledere

Vibeke E. Hjortdal

Klinisk lærestolsprofessor, viceinstitutleder

Jens Christian Hedemann Sørensen

Klinisk lærestolsprofessor, viceinstitutleder

Niels Uldbjerg

Klinisk lærestolsprofessor, viceinstitutleder

Institut for Klinisk Medicin

INCUBA Skejby, bygning 2

Palle Juul-Jensens Boulevard 82
8200 Aarhus N.

E-mail: clin@au.dk

CVR-nr.: 31119103
EAN-nr.: 5798000418677

Studentermedhjælpere

Mathilde Kjeldgaard Sørensen: maks@clin.au.dk 
Asbjørn Fynbo Pihl: asbjrnfynbo@clin.au.dk

10961 / i30