Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Klinisk Medicin Kommunikation og events

Kommunikation og planlægning af events

Kommunikation

Forskningsformidling/presse

Skal du offentliggøre et forskningsresultat, bekendtgøre modtagelse af en bevilling eller lignende, kan du kontakte instituttets kommunikationspartner ved Health Kommunikation, Nanna Jespersgaard.

Health Kommunikation tilbyder desudenNår du skal arrangere et møde, forsvar e.lign.

Auditorier og mødefaciliteter

Booking af auditorier foregår decentralt. 
oversigten kan du se hvor mange auditorier AU råder over, hvor mange personer der er plads til, samt hvem du skal kontakte hvis du ønsker at booke et auditorium.

Du har også mulighed for at booke lokaler via Health samt lokaler i Victor Albeck bygningen (VAB).

Aarhus Universitet råder desuden over lokaler i Studenterhusfondens konferencecenter, på Moesgaard Museum MOMU samt på kursusejendommen Sandbjerg Gods.

Skal du booke et mødelokale eller et auditorium i hospitalsregi, skal dette foregå i ProNestor via Region Midts hjemmeside.
Dette kræver dog er Regions ID/adgang til Citrix.

Forplejning

Studenterhusfonden kan hjælpe både med lokaler og forplejning når du skal afholde mindre eller større arrangementer.

Forplejning kan også bestilles hos Matematisk Kantine.

Forplejning i hospitalsregi bestilles i ProNestor eller MasterCater via Region Midts hjemmeside.

Tiltrædelsesforelæsninger

Når du skal arrangere en tiltrædelsesforelæsning, skal du følge denne vejledning.

Videokonferencer

AU råder over udstyr af høj kvalitet til videokonferencer. Udstyret er velegnet til transmission af forelæsninger, ph.d.-forsvar, mødeafholdelse samt andre aktiviteter.

Kommunikationspartner

Nanna Jespersgaard

Kommunikationspartner
M
H bygn. 1267, 118
P +4593508524
P +4593508524

Værd at vide