Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Klinisk Medicin HR IKM Kompetenceudviklingspulje for TAP

IKM Kompetenceudviklingspulje for TAP

Alle TAP’ere ansat ved IKM kan søge om midler hos kompetenceudviklingspuljen ved IKM.

Kompetenceudviklingspuljen kan dække udgifter til forskellige aktiviteter og arrangementer, der vedrører et generelt kompetenceløft hos ansøgeren. Mere konkret kan puljen være med til at dække udgifterne til fx kurser, faglige møder af forskellig karakter og/eller konferencer.

Derudover vil man som ansøger også have mulighed for at ansøge om midler til at dække relevante udgifter i forbindelse med diverse kompetenceudviklingsaktiviteter, dette kunne fx være overnatning, konkrete deltagergebyrer og transportomkostninger. Der kan ligeledes søges om time-dagpenge eller afgiftsafregning efter gældende regler ved Institut for Klinisk Medicin ved kompetencepuljen. Husk at angive dette i ansøgningen budget. Du kan læse mere om instituttets regler vedrørende time-dagpenge og generelt tjenesterejser her.
Derudover er det væsentligt at nævne, at puljen udelukkende dækker omkostningerne til den billigst mulige transportform. I forbindelse med overnatning har AU indgået aftaler vedrørende hotelovernatninger, som skal overholdes.

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at en ansøgning ved IKM’s kompetenceudviklingspulje ikke udelukker ansøgninger andre steder og derfor anbefaler kompetenceudvalget, at man også ansøger bl.a. Aarhus Universitets kompetencefond.

Det er muligt at ansøge kompetenceudviklingspuljen to gange årligt med frist d. 1. april og 1. oktober. Der åbnes op for ansøgninger ca. 1 måned for ansøgningsfristen.

For at ansøge puljen skal følgende ansøgningsskema udfyldes og indsendes til kompetenceudvalgets mailadresse sammen med evt. bilag. Alle ansøgninger skal indeholde et udarbejdet budget. Efter ansøgningsfristen vil alle ansøgere modtage svar på deres ansøgning pr. mail.

Kompetenceudvalget

Kompetenceudvalget består af fire medlemmer, som bredt repræsenterer TAP’erne på IKM.

  • Maria Bøndergaard Røjkjær, AC-fuldmægtig ved Institut for Klinisk Medicin
  • Dorte Wilhardt Qualmann, laborant, B-forskning
  • Mie Gade Farsinsen, ledende bioanalytiker ved Molekylær Medicinsk Afdeling
  • Linda Ibsen, sekretariatsleder ved Institut for Klinisk Medicin

I tilfælde af spørgsmål er man altid meget velkommen til at kontakte udvalget pr. mail.

11274 / i30