HR

Adgang til AU systemer

For at få adgang til forskellige systemer ved AU, skal du oprettes i Identity Management Systemet, IDM. Det er din afdelings persondataredaktør, som inddaterer de nødvendige oplysninger. 

Typisk er det en sekretær, som er afdelingens persondataredaktør. Denne vil oftest registrere dig i IDM i løbet af ansættelsesprocessen. Skulle dette imidlertid ikke være tilfældet, bør du hurtigst muligt kontakte afdelingens persondataredaktør.

Ansættelsesprocedurer

Indstilling

Når en person skal ansættes ved Aarhus Universitet, skal der udfyldes et indstillingsskema, som sendes til underskrift hos instituttet.
Indstillingen sendes sammen med oplysningsskema og CV. 

Ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende

Der er helt særlige regler i forhold til ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende. Her kan det sædvanlige indstillingsskema ikke anvendes.

Barsel

I forbindelse med barselsorlov, adoption eller lignende, skal du være opmærksom på, at der findes forskellige retningslinjer og skemaer afhængigt af de specifikke omstændigheder.

Husk at udfylde relevante skemaer i god tid.

Kurser

Aarhus Universitet udbyder løbende kurser, som måske har relevans for dig. Hvis ikke der udbydes kurser, som passer til dit ønske om kompetenceudvikling, kan du kontakte HR om dine ønsker.

Midler til kompetenceudvikling


IKMs kompetenceudviklingspulje for teknisk administrativt personale

Alle TAP’ere ansat ved IKM kan søge om midler ved IKMs kompetenceudviklingspulje
Ansøgningsfrister 1. april og 1. oktober.


Kompetencefonden ved AU

Alle ansatte på Aarhus Universitet kan søge om støtte til konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter ved Kompetencefonden

MUS

MUS - medarbejderudviklingssamtale - er din mulighed for at have en årlig samtale med din nærmeste leder om din arbejdssituation og dine karrieremæssige planer, f.eks.

  • forventningsafstemning i forhold til opgaver
  • faglige og karrieremæssige mål
  • kompetenceudvikling
  • samarbejdsrelationer
  • trivsel

Persondataredaktør - IDM

Som persondataredaktør skal du sørge for at registrere nye medarbejdere i IDM (Identity Management System) ved din afdeling.

Ligeledes skal du sørge for at holde oplysninger om medarbejderne opdateret, f.eks. ændring af titel, kontor eller ansættelsesforhold.

Login 

Du tilgår IDM (persondataformularen) via mit.au.dk 

Rolle som persondataredaktør

For at få rollen som persondataredaktør, skal du henvende dig til dit institutsekretariat.

Vejledninger

Der findes flere vejledninger om oprettelse, nedluk m.m.

Senior

Hos HR kan du finde information om Aarhus Universitets ordninger i tilknytning til seniorområdet.

HR partner

Pia Lind Lunau Kristensen

HR-Partner
M
H bygn. 5132, 141
P +4587153523
P +4551462717

Værd at vide

Enhedsnumre - indtast værdien for IKM, 2400, herefter kan alle underenheder ses nedenfor.

Tillidsrepræsentant - TR