Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Klinisk Medicin Dyrefaciliteter Import af animalske biprodukter

Import af animalske biprodukter

Import af animalske biprodukter, som ikke er associeret med smittefarlige agens

Institut for Klinisk Medicin er godkendt som importør af animalske biprodukter af Fødevarestyrelsen - godkendelsesnummer: DK-123-oth-67545.

Ved animalsk materiale forstås materiale fra alle hvirveldyr og hvirvelløse dyr, undtagen mennesker (herunder fisk, krybdyr, padder og insekter). Animalske biprodukter omfatter alt materiale af animalsk oprindelse som tilføres Universitetet i ikke-færdigpakkede og ikke-kommercielt tilgængelige former, dvs. primært materiale fra ikke-kommercielle forskningslaboratorier, der ikke har til opgave at forhandle disse materialer.

Kommercielt tilgængelige produkter af animalsk oprindelse, som er normale produkter listet i prislister og produktkataloger er ikke omfattet af denne procedure.

Procedure for import

Ved import fra tredjelande (dvs. lande udenfor EU) skal der søges om tilladelse hos den lokale fødevarestyrelse (Veterinærenhed NORD). 

De udfyldte skemaer mailes til clin.vet@clin.au.dk for godkendelse inden de sendes til Veterinærenhed NORD.

Fødevarestyrelsen, Veterinærenhed NORD
Rosenholmvej 15
7400 Herning
Tlf.: 72 27 69 00

Mail: 10@fvst.dk

12333 / i30